Adventure Run.io 3D

Download Adventure Run.io 3D for APK

  • Version: 1.0.0
  • Updated: August 28, 2019

- Chạy với các tay đua để về đích trước khi bạn bị loại
- Không phải là một trò chơi cho kẻ thua cuộc. Bạn phải là số 1 để chuyển sang cấp độ tiếp theo.
- Tấn cấp độ với những trở ngại thú vị và mới lạ.

Download Adventure Run.io 3D 1.0.0 APK

Adventure Run.io 3D 1.0.0
Giá Bán: Free
Phiên Bản Hiện Tại: 1.0.0
Cài Đặt: 1+
Yêu Cầu: Android 4.1+
Đánh Giá Nội Dung: PEGI 3
Tên Gói Hàng: com.xihing.adventure.run
Advertisement